понеделник, 12 февруари 2018 г.

2 - Детелина - The Clover - 6 ♦

Късмет, Слука, Възможност, Лекота. Нещо приятно.

Без проблеми. ⁂ Облекчаване на товара. ⁂ Спокоен.

Щастие, Радост. Оптимизъм. Жизнерадост. Смях. Игривост.

Предвкусване, изненада. ⁂ Поемане на риск.

Не го приемай твърде сериозно! ⁂  Не е много важно.

Плътски страсти.

Стабилен, макар и не много голям доход.

Традиционно, това е знак за здраве, сила и пари.

Помощ, която идва в труден момент.

Синхроничност.

Трева, билки.

Често тази карта обръща нещата бързичко и това ще рече, че е хубаво да се улови мига, защото колкото бързо нещо се появи, така си и отива.

Когато описва човек той е доволен, усмихнат, обича да се забавлява, често рискува.

Отказ да се поеме отговорност или да се подходи сериозно.

⁂ 
Съвет – Възползвай се! Не се притеснявай, наслади се! Не му обръщай внимание.
Направете нещо за себе си, не бъдете сами, опитайте, доверете се.


⁂ 
СЪПОСТАВЯНИЯ:
Спокойствие:
ДЕТЕЛИНА – Не го приемаме сериозно или отказваме да поемем отговорност.
СЛЪНЦЕ – Ситуацията е лека и радостна. Игнорираме негативното.

Товар:
ДЕТЕЛИНА – Сваляме товара, облекчаване, освобождаване.
КРЪСТ – Да си натоварен с нещо, например с отговорности.

Свобода:
ДЕТЕЛИНА – Свободни сме ОТ – товар, отговорности, външни влияния.
КРЪСТОПЪТ – Свободни сме ДА – изберем, да идем, където пожелаем, да направим, каквото искаме.


Няма коментари:

Публикуване на коментар